Videoer

Video fra svømmetappen i 2015 (C) Christer Tysdal

Timelapsevideo fra sykkeletappen:

Timelapsevideo fra løpeetappen: