Stavanger Triathlonklubb, Postboks 422, 4090 Hafrsfjord
post@strik.no

Utøverinformasjon 2021

swim bike run repeat

Utøverinformasjon 2021

Her kommer nødvendig praktisk informasjon for løpet.

Presisering om lisens:

Lisens er påkrevd for deltakelse. Du må enten ha helårslisens gjennom klubben din eller du må kjøpe engangslisens for dette arrangementet ved påmelding.

Startpakkehenting og etterpåmelding:

Det vil være forhåndsutdeling av startnummer på hotell Scandic Forum lørdag mellom klokka 14 og 16. Lisens må forevises for de som har helårslisens. Uavhentede startnummer må hentes på Speidermarka  på søndag  mellom kl. 08:00 – 09:00. Siste mulighet for påmelding er på nettsiden lørdag klokka 12:00. Etteranmelding vil ikke være mulig.

Covid 19 og smittevern:

  • Arrangementet følger Norges Triathlonforbund sine koronavettregler. Disse kan du lese mer om på denne lenken.
  • Personer som mistenker at de kan være syke med koronaviruset skal ikke komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene.
  • Husk å holde 1 meters avstand til andre og bruk antibac som er plassert ut i området!
  • Det er ikke åpent for publikum i arenaområdet.

Sikkerhetsplan:

Det er utarbeidet en egen sikkerhetsplan for arrangementet som er forelagt offentlige myndigheter og NTF: Sikkerhetsplan for Stavanger Triathlon 2021.

Parkering:

Det er begrenset med parkering i området mellom Stokkavannet og Hålandsvannet. Kom i god tid og benytt parkeringsplassene i området ved Speidermarka, bueskytingsanlegget og plassene ved Frilageret. Det er viktig at det ikke parkeres biler langs veien og i selve sykkelløypa da det kan skape farlige situasjoner under løpet.

Skiftesonen:

Skiftesonen vil være merket med plassering for deltakere i Sprint og Olympisk distanse. Når skiftesonen er åpen så plasserer du utstyret ditt på anvist plass og følge flyten som er merket opp gjennom skiftesonen. Husk å holde en meter avstand og bruk utplassert antibac. Hold god avstand til andre og unngå kø. Unngå berøring av overflater på gjerder og stativer utenfor ditt anviste område. Det vil være vakthold ved inngang til skiftesonen for å sikre at ikke uvedkommende tar seg inn.

Løyper:

Løypekart, beskrivelse og videoer av løypene kan dere finne på nettsiden. stavangertriathlon.no/loypekart/

Race briefing:

Det vil være obligatorisk sikkerhetsmøte i vekslingsonen kl. 09:30. Da må alle deltakere ha funnet sin nummererte plass i vekslingen og plassert sykler og utstyr. Vi ber om at bagasje og utstyr som ikke skal brukes under løpet plasseres på anvist sted utenfor vekslingsområdet.

Starttider:

For å overholde smittevernregler så vil starten være enkelstart fra land. Det blir organisert startrekker der de antatt beste svømmerne stiller seg fremst så slippes utøverne fortløpende ut i vannet. Starttiden registreres når utøver passerer startmatte på stranda.

  • Olympisk første start: 10:00
  • Sprint første start: 10:10

Premiering:

Det er premier til de tre beste damer og herrer i Junior og Senior/Master klassene på sprint og Senior/Master på olympisk. Det blir individuell avhenting av medaljer og premier av hensyn til Covid-19. Premiering gjøres når resultatlisten er godkjent av hoveddommer.

Regler:

Svømming – Det er påbudt med våtdrakt under svømmingen. Starten vil bli organisert i bølger fra land på Speidermarka, mens landgang blir på kaia ved roklubben. Løypene svømmes MED klokka, dvs du skal passere på venstre side av bøyene. Vis hensyn til dine medsvømmere, spesielt ved runding av bøyer. Det vil være båter og kajakker i løypa som passer på sikkerheten. Det er lov å holde i en båt for å få igjen pusten, men ikke få hjelp til fremdrift.

Sykling – Løypa er ikke stengt for trafikk og generelle trafikkregler gjelderPåstigning på sykkelen skal skje på veien ETTER markert startlinje. Følg anvisningen til løypevaktene i rundkjøringer og kryss. Hjelm skal være på og festet under haka når sykkelen er i bevegelse. Det er ikke lov å sykle i vekslingen, på gresset eller på de grønne mattene mellom vekslingen og veien. Hold høyre side av veibanen og kun sykle forbi på venstre side av den som passeres. På syklingen er det to viktige punkt: Sprint og Olympisk distanse følger samme trasé fram til rundkjøring ved Vistnesvegen på Randaberg, her skal deltakere på Sprint svinge til venstre mens deltakere på Olympisk sykler rett fram. Delingen er merket med eget skilt. Sprintløypa fortsetter 1 km langs Vistnesveien fram til vendemålet der en snur og følger samme trasé tilbake til start. Deltakere på Olympisk distanse skal kjøre to runder på Randaberg-Tungenes-Sande-Bø. Etter første runde til Tungenes følger løypa Bøveien i retning Randaberg sentrum. I rundkjøringen på Bøveien skal en sykle rett fram ved første passering. Ved andre passering svinger en til høyre og følger traséen tilbake til start. Avstigning av sykkelen skal skje FØR den markerte startlinja.

Non-drafting – 10m regel Det er ikke lov å ligge på hjul bak en annen syklist eller sykle i en gruppe. Det skal holdes 10m avstand mellom hver sykkel. Når en skal sykle forbi har en 20 sekunder på å passere. Den som blir passert må holde tilbake til det er opprettet 10m mellom syklene igjen. Det vil være dommer på motorsykkel i løypa. Ved overtredelse av 10m regelen vil det bli praktisert stop-and-go. Dette betyr at dommer markerer stop. Deltaker må så stoppe, gå av sykkelen med begge beina, løfte sykkelen fra bakken og sette den ned igjen. Deltaker kan først starte igjen på anvisning fra dommer. Gjentatt overtredelse fører til diskvalifikasjon.

Løping – Løpingen foregår på en av Stavanger´s mest populære turstier og du vil møte turgåere. Løypa er 2,5 km fram til vendepunkt. Deltakere på sprintdistansen løper til vendemål og går i mål når de kommer tilbake til Speidermarka. Olympiske/NM distanse løper runden to ganger. Vendemål vil være i bunnen av bakken der løpeløypa starter. Hold til høyre under løpingen, og vis hensyn med å holde god avstand til turgåere og til andre deltakere i løypa. Det vil ikke være drikkestasjoner men vil bli lagt til rette for at en kan sette ut flasker på vendemål for deltakere på Olympisk.

Søppel – Det er ikke lov å kaste søppel i løypa. Overtredelse kan medføre diskvalifikasjon fra konkurransen.

Varsling ved uhell og skade

Ved uhell/skade i løypa er det viktig å melde fra om det som har skjedd så raskt som mulig.

  • Alvorlige hendelser med personskade må meldes direkte til 113 Har du ikke mulighet til å melde fra selv så oppsøk nærmeste vaktpost
  • Ved mindre alvorlige skader må utøver ta seg til skiftesonen der Norsk Folkehjelp vil bistå
  • Utøver som må bryte konkurransen må melde fra til sekretariatet eller til nærmeste vaktpost
  • Kontaktpersoner ved hendelser er arrangementsleder Bjarte Eikås, mobil 913 53 584, vaktleder Birger Susort 911 32 067

Fotografering

Det vil være profesjonelle fotografer i løypa på oppdrag fra STriK. Bildene vil brukes på web og i sosiale medier i etterkant av konkurransen. Utøvere som ikke ønsker “å komme på bilde” må gi beskjed om dette i sekretariatet. Bildene publiseres på arrangementets nettside og kan benyttes av deltakerne til eget, ikke-kommersiell bruk, men husk å kreditere fotografen!

Da er det bare å ønske velkommen til Stavanger Triathlon på søndag og lykke til!

Hilsen oss i Stavanger Triathlonklubb