Utøverinformasjon 2023

Velkommen til Stavanger Triathlon 2023! Vi setter stor pris på at du at du har valgt å delta i denne 11. utgaven av konkurransen og håper du får en god opplevelse, enten du kommer med ambisjon om pallplassering eller du konkurrerer kun med deg selv.

Nedenfor har vi samlet relevant informasjon om henting av startpakker, det som skal skje på morgenen før konkurransen, og gjennomføringen. Les gjennom dette og har du spørsmål så besvarer vi det enten ved startnummerutdelingen eller på raebrief. Lykke til med de siste forberedelsene!

Table of Contents

Lisens

Lisens er påkrevd for deltakelse. Du må enten ha helårslisens gjennom klubben din, eller du må kjøpe engangslisens for dette arrangementet ved påmelding. Om du ikke fikk kjøpt enganglisens ved påmelding så kan den kjøpes ved avhenting av startpakke. Kr 200 betales da på Vipps til Stavanger Triathlonklubb #104010.

Startpakkehenting og etterpåmelding

Det vil være forhåndsutdeling av startpakker på Speidermarka lørdag 19. august mellom klokka 13 og 15. Her vil du få utlevert startnummer, chip og svømmecaps. Lisens må forevises for de som har helårslisens. Uavhentede startnummer må hentes på Speidermarka  på søndag  mellom kl. 08:00 – 09:00. Siste mulighet for forhåndspåmelding er på nettsiden fredag 18. juni klokka 23:59. Etteranmelding vil ikke være mulig.

Sikkerhetsplan:

Det er utarbeidet en egen sikkerhetsplan for arrangementet som er forelagt offentlige myndigheter og NTF: Sikkerhetsplan for Stavanger Triathlon.

Parkering:

Det er begrenset med parkering i området mellom Stokkavannet og Hålandsvannet. Kom i god tid og benytt parkeringsplassene i området ved Speidermarka, bueskytingsanlegget og plassene ved Frilageret. Det er viktig at det ikke parkeres biler langs veien og i selve sykkelløypa da det kan skape farlige situasjoner under løpet.

Skiftesonen/innlevering av race utstyr:

Skiftesonen vil være merket med plassering for deltakere i Sprint og Olympisk distanse. Skiftesonen er åpen søndag morgen fra kl 08:00 til kl 09:30. Du er selv ansvarlig for å plassere sykkelen din og utstyret ditt på anvist plass og følge flyten som er merket opp gjennom skiftesonen. Det vil være vakthold ved inngang til skiftesonen for å sikre at ikke uvedkommende tar seg inn.

Løyper:

Løypekart, beskrivelse og videoer av løypene kan dere finne på nettsiden. Deltaker har selv ansvar for å gjøre seg kjent med løypene på forhånd så bruk gjerne litt tid på å studere løypekartene og gjør deg godt kjent spesielt med sykkeltraséene stavangertriathlon.no/loypekart/

Race briefing:

Det vil være obligatorisk sikkerhetsmøte i vekslingsonen søndag morgen kl. 09:30. Da må alle deltakere ha funnet sin plass i skiftesonen og plassert sykler og utstyr. Vi ber om at bagasje og utstyr som ikke skal brukes under løpet plasseres på anvist sted utenfor vekslingsområdet.

Starttider:

Starten vil være puljestart fra land. Det blir organisert startrekker der de antatt beste svømmerne stiller seg fremst så slippes utøverne fortløpende ut i vannet. Starttiden registreres når utøver passerer startmatte på stranda.

  • Olympisk første start: 10:00
  • Sprint første start: 10:10

Premiering:

Det er premier til de tre beste damer og herrer i Junior og Senior/Master klassene på sprint samt Senior og Master på olympisk. Premiering gjøres så fort godkjent resultatliste foreligger.

Finisher t-skjorter

Alle som fullfører vil motta finisher t-skjorte etter målgang. Det er begrenset antall i hver størrelse så her er det first come, first serve.

Regler:

Svømming

Det er påbudt med våtdrakt under svømmingen. Starten vil bli organisert i bølger fra land på Speidermarka, mens landgang blir på kaia ved roklubben. Løypene svømmes MED klokka, dvs du skal passere på venstre side av bøyene. Vis hensyn til dine medsvømmere, spesielt ved runding av bøyer. Det vil være båter og kajakker i løypa som passer på sikkerheten. Det er lov å holde i en båt for å få igjen pusten, men ikke få hjelp til fremdrift. Svømmeetappen har slutt på brygga til Stavanger Roklubb der det vil være trapp opp av vannet og funksjonærer som hjelper utøverne ut av vannet. Det er ca 100 m fra brygga tilbake til skiftesonen. Her vil det legges ut tepper/dekke på grusveien så det går fint å løpe barbeint.

Sykling

Løypa er IKKE stengt for ordinær trafikk og generelle trafikkregler gjelder – Påstigning på sykkelen skal skje på veien ETTER markert startlinje, og avstigning etter sykling skal skje før stopplinjen. Følg anvisningen til løypevaktene i rundkjøringer og kryss. Hjelm skal være på og festet under haka når sykkelen er i bevegelse. Det er ikke lov å sykle i vekslingen, på gresset eller på de grønne mattene mellom vekslingen og veien. Hold høyre side av veibanen og kun sykle forbi på venstre side av den som passeres. På syklingen er det to viktige punkt: Sprint og Olympisk distanse følger samme trasé fram til rundkjøring ved Vistnesvegen på Randaberg, her skal deltakere på Sprint svinge til venstre mens deltakere på Olympisk sykler rett fram. Delingen er merket med eget skilt. Sprintløypa fortsetter 1 km langs Vistnesveien fram til vendemålet, der en snur og følger samme trasé tilbake til start. Deltakere på Olympisk distanse skal kjøre to runder på Randaberg-Tungenes-Sande-Bø. Etter første runde til Tungenes følger løypa Bøveien i retning Randaberg sentrum. I rundkjøringen på Bøveien skal en sykle rett fram ved første passering. Ved andre passering svinger en til høyre og følger traséen tilbake til start. Avstigning av sykkelen skal skje FØR den markerte startlinja.

Non-draft

10m regel – Det er ikke lov å ligge på hjul bak en annen syklist eller sykle i en gruppe. Det skal holdes 10m avstand mellom hver sykkel. Når en skal sykle forbi har en 20 sekunder på å passere. Den som blir passert må holde tilbake til det er opprettet 10m mellom syklene igjen. Det vil være dommer på motorsykkel i løypa. Ved overtredelse av 10m regelen vil det bli praktisert stop-and-go. Dette betyr at dommer markerer stop. Deltaker må så stoppe, gå av sykkelen med begge beina, løfte sykkelen fra bakken og sette den ned igjen. Deltaker kan først starte igjen på anvisning fra dommer. Gjentatt overtredelse fører til diskvalifikasjon.

Løping

Løpingen foregår på en av Stavangers mest populære turstier og du vil møte turgåere. Løypa er 2,5 km fram til vendepunkt. Deltakere på sprintdistansen løper til vendemål og går i mål når de kommer tilbake til Speidermarka. Olympiske/NM distanse løper runden to ganger. Vendemål vil være i bunnen av bakken der løpeløypa starter. Hold til høyre under løpingen, og vis hensyn med å holde god avstand til turgåere og til andre deltakere i løypa. Det vil  være drikkestasjon ved mål og det blir lagt til rette for at en kan sette ut flasker på vendemål for deltakere på Olympisk.

Søppel

Det er ikke lov å kaste søppel i løypa. Overtredelse kan medføre diskvalifikasjon fra konkurransen.

Varsling ved uhell og skade

Ved uhell/skade i løypa er det viktig å melde fra om det som har skjedd så raskt som mulig. Alvorlige hendelser med personskade må meldes direkte til 113 Har du ikke mulighet til å melde fra selv så oppsøk nærmeste vaktpost

Ved mindre alvorlige skader må utøver ta seg til skiftesonen der Norsk Folkehjelp vil bistå.

Utøver som må bryte konkurransen må melde fra til sekretariatet eller til nærmeste vaktpost. Kontaktpersoner ved hendelser er arrangementsleder Bjarte Eikås, mobil 913 53 584, vaktleder Birger Susort 911 32 067

Fotografering

Det vil være profesjonelle fotografer i løypa på oppdrag fra STriK. Bildene vil brukes på web og i sosiale medier i etterkant av konkurransen. Utøvere som ikke ønsker “å komme på bilde” må gi beskjed om dette i sekretariatet. Bildene publiseres på arrangementets nettside og kan benyttes av deltakerne til eget, ikke-kommersiell bruk, men husk å kreditere fotografen!

Don’t Stop Here

More To Explore

Resultater 2024

Resultatlister Samlet resultatliste Resultater Norgescup Resultater damer/menn Resultater etter alder

Deltakerliste 2024

Deltakerliste for søndagens konkurranse finner du på linken https://events.raceresult.com/presenters/?event=276522&n=Present%20Results&k=CMDXmihfuKo7 eller på QR koden

Utøverinformasjon 2024

Velkommen til Stavanger Triathlon 2024! Vi setter stor pris på at du at du har valgt å delta i denne 12. utgaven av konkurransen og